Proszę o pomoc!! Pilne.
1.Iloczyn trzech liczb całkowitych, z których druga jest o 3 większa od pierwszej,a trzecia o 1 mniejsza od drugiej,jest równy -30.Wyznacz te liczby.
2.Iloczyn trzech kolejnych liczb parzystych jest równy 192.Jakie to liczby?
3.Iloczyn trzech kolejnych liczb nieparzystych jest o 65 większy od różnicy kwadratów liczby największej i najmniejszej.Znajdź te liczby.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:21:41+01:00