Zad 8
Ze 100kg mąki można upiec 270 bochenków chleba o masie 0,5kg. Czy 250 mąki wystarczy do upieczenia 300kg chleba? Proszę o wszystkie obliczenia.
Zad 9
15 minut to...
Zad 4
Na wycieczkę pojechało 42 uczniów. Liczba dziewcząt stanowi 3/7 liczby uczniów uczestniczących w wycieczce. Ile chłopców pojechało na wycieczkę?

Prosze o jak najszybsze rozwiązanie zadań
Dam naj

2

Odpowiedzi

2010-03-22T17:14:26+01:00
ZADANIE 8
Nie da się, ponieważ aby upiec 600kg chleba potrzeba 6 000kg mąki.

ZADANIE 9
15min = 900sec = ¼h

ZADANIE 4
42 - 42 * ³/₇ = 42 - 18 = 24
Chłopców było 24.
2010-03-22T17:16:41+01:00
Zad 8
100kg m = 270 b
1b=0,5kg
270 b * 0,5 = 135kg
135*3=405
Odp. Tak
zad 9
15minut to ¼ godziny i 15*60=900 sekund
zad 10
u = 42
d=³/₇x
ch=⁴/₇x
⁴/₇*42=168:7=24
Odp. Chłopców 24