HELLP!!!!!!!!!!
Zad. 30 str. 165 Kl. 1 GiM
Wykonaj działania:
a) 6(x-4)-2=
b) 2(x+1)-3(x-1)=
c) -3(y-2)+4(y+2)=
d) 5(x-y-1)-4(x+2)=
e) 2(3a+b)-2(a-b)=
f) jedna druga (4x-4)-2x=
g) x(x-1)-3(xdo kwadratu -x)=
h) 5a(a-3)-3a(a-5)=
i) 3x(x+jedna trzecia y)-2y(jedna druga x -jedna druga)=
NIE CHCĘ SAMYCH WYNIKÓW ! ZRÓB KTÓRE POTRAFISZ ;P

3

Odpowiedzi

2010-03-22T17:20:18+01:00
Odpowiedz w zalczniku znalazlam w starym zeszycie ; >

a) 6(x-4) - 2 = 6x - 24 - 2 = 6x - 26
b) 2(x+1) - 3(x-1) = 2x + 2 - 3x + 3 = -x + 5
c) -3(y-2) + 4(y+2) = -3y + 6 + 4y + 8 = y + 14
d) 5(x-y-1) - 4(x+2) = 5x - 5y - 5 - 4x - 8 = x - 5y - 13
e) 2(3a + b) - 2(a-b) = 6a + 2b - 2a + 2b = 4a + 4b
f) 0,5(4x-4) - 2x = 2x - 2 - 2x = -2
g) x(x-1) - 3(x²-x) = x²- x -3x² + 3x = -2x² + 2x
h) 5a(a-3) - 3a(a-5) = 5a² - 15a - 3a² + 15a = 2a²
i) 3x(x+ 1/3y) - 2y(1/2x - 1/2) = 3x² + xy - xy + y = 3x² + y

pozdrawiam ; )
197 4 197
2010-03-22T17:22:23+01:00
A.6*x-6*4-2=6x-24-2=6x-26
b.2x+2-3x+1=-1x+3
c.-3y+6+4y+8=y+14
d.5x-5y-5-4x-8=x-5y-13
e.6a+2b-2a+2b=4a+4b
f.2x-2-2x=-2
g.x do kwadratu-x-3xdo kw... +3x=-2xdo kw... +2x
h.5a kwadrat -15-3a kwadrat +15=2a kwadrat
i.3x kw+xy-xy+y=3x kwadrat+y
198 4 198
2010-03-22T17:41:46+01:00
A) 6x - 24 - 2
6x - 22
b) 2x + 2 - 3x +3
-x+5
c) -3y + 6+ 4y +8
y+14
d) 5x - 5y -5 - 4x- 8
x-5y-13
e) 6a+2b-2a+2b
4a+4b
f)2x-2-2x
-2
g) x do kwadratu - x - 3x do kwadratu +3x
-2x do kwadratu + 2x
h) 5a kwadrat - 15a - 3a kwadrat + 15a
2a do kwadratu
i) 3x kwadrat + xy - xy + y
3x kwadrat +y
52 1 52