Odpowiedzi

2010-03-22T17:21:48+01:00
Magnateria, najwyższa warstwa stanu szlacheckiego w państwie pol.-litew. XVI–XVIII w., w Królestwie Węgier XV–XIX w
1 5 1
2010-03-22T17:25:42+01:00
Magnateria to członkowie rodów magnackich, dziedzice majątku. Niektórzy magnaci posiadali ogromne majątki, folwarki, poddanych albo nawet całe miasta, ale ich prawa były takie same jak u szlachty.