A) Odszukaj na mapie hipsometrycznej Ameryki punkt o współrzednych geograficznych 20 stopni N i 100 stopni W.
b) korzystajac z map tematycznych podaj najwazniejsze informacje o srodowisku naturalnym wokół tego punktu :
- nazwa krainy geograficznej, w ktorej ów punkt lezy, oraz wysokość n.p.m., na jakiej się znajduje -
-typ klimatu panujacego na tym terenie -
- strefa roslinna rozciagajaca sie wokoł wskazanego punktu

1

Odpowiedzi

2009-10-28T15:36:06+01:00
Punkt o wspołrzednych 20⁰N i 100⁰W to wyzyna Meksykanska. Punkt znajduje sie zaraz obok Miasta Meksyk. Jest to wyzyna. Znajduje sie ok.3000m n p m. Panuje tam klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy. Typ roslinnosci to pustynia lub polpustynia.
1 5 1