Zad1
Masa cząsteczkowa pewnego alkinu wynosi 82u
a)podaj jego nazwę oraz wzory sumaryczny i strukturalny
b)oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym wodorze
Zad2
Oblicz ile atomów tworzy cząsteczkę propinu oraz ile pierwiastków wchodzi w jej skład

Prąszę pomóżcie mam to na jutro na ocenę a nie umię tego zrobić

HELLP !

2

Odpowiedzi

2009-10-28T15:35:37+01:00
Zad. 1.

Ogólny wzór alkinów to CnH2n-2, gdzie n jest liczbą atomów węgla.

Masa atomowa węgla = 12 u
M. at. wodoru = 1 u
(te wartości odczytujemy z układu okresowego)

czyli:
n * 12 u + (2n - 2) * 1 u = 82 u //:u
12n + 2n - 2 = 82
14n = 84
n = 6

Wzór to C6H10
Jest to heksyn.

Masa węgla w heksynie to 6 * 12 u = 72 u
Masa wodoru w heksynie to 10 * 1 u = 10 u

Pierwiastki te łączą się w stosunku masowym 72 : 10, czyli 36 : 5

Zad. 2.
Propin ma 3 atomy węgla, czyli korzystając z wzoru na alkiny jest to związek:

C3H4

Ma więc w cząsteczce 7 atomów, węgla 3 atomy, wodoru 4.

Pozdro))

7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T18:08:44+01:00
A)
mCnHn-2=82u mC=12u mH=1u
n*12u+ (2u-2)=82 u / :u
12n + 2n - 2= 82
14n=84 / :14
n=6
wz. sumaryczny: C₆H₁₀
nazwa heksyn
a wzor strukturalny to nie wie jak mam ci naisac wiec wytłumacze
piszesz tak -C≡C-C-C-C-C-
przy pierwszym C tam gdzie napisalam myslnik ma byc H przy drugim C nie ma zardnego h
a przy nastepnym juz jest u gory i dołu a w ostatnim tak jak napisalam jest jeszcze po prawej stronie
b) mCH=6*12u
10u=72u
10u=82u
mC/mH=72u/10u=36/5

stosunek masowy w tym węglowodorze jest jak 36 do 5

2.
CnHn-2
a propan ma 3 węgle czy tak
C₃H₄
ale nie wiem dalej o co chodzi w tym zadaniu
tylko tyle moge pomóc
8 4 8