NA JUTROOO!!! PILNE proszę o pomoc:)

Zad.1
Oblicz skład procentowy(procent masy) siarczku antymonu(3) Sb2S3 używanego do produkcji zapałek.
Zad.2
Oblicz, który związek chemiczny ma większą zawartość procentową(procent masy) wodoru: woda H2O czy siarkowodór H2S
Zad.3
Który ze związków chemicznych: tlenek glinu Al2O3 czy tlenek miedzi(1) Cu2O ma większą zawartość procentową metalu(procent masy)? Wykonaj obliczenia

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-22T18:16:37+01:00
Zad 1)
M 2 Sb- 2 × 122u= 244u
M 3 S- 3 × 32u = 96u
M(masa cząsteczkowa) Sb₂S₃ = 2 × 122u + 3 × 32u= 340u
czyli:
masa całej cząsteczki wynosi 340u----co stanowi 100 %
to masa siarki 96u g---------------------------stanowi X %
X= 96u ×100% : 340 u=28,2 %

Dalej dla antymonu podobnie, tylko do proporcji podstawiamy masę antymonu:
340 Sb₂S₃----------100%
244u Sb--------------X %
X = 244u × 100 % : 340u =71,8 %

Odp.W siarczku antymonu Sb₂S₃ siarka stanowi 28,2 % , a antymon 71,8 % .

Zad 2)
a) obliczam zawartość % wodoru w wodzie
M 2 H - 2 × 1u= 2u
M O-16u
M H₂O- 2u + 16u= 18u
18u H₂O ------------100 %
2u H-----------------X %
X= 2u × 100 % : 18u = 11,1 %

b)obliczam zawartość % wodoru w siarkowodorze:
M 2 H - 2 × 1u= 2u
M S-32u
M H₂S- 2u + 32u= 34u
34u H₂S ------------100 %
2u H-----------------X %
X= 2u × 100 % : 34u = 5,9 %

Odp. Większą zawartość procentową wodoru ma cząsteczka wody.

Zad.3)
a) obliczam zawartość procentową metalu (glinu) w Al₂O₃:
M 2 Al= 2 × 27u= 54u
M 3 O= 3 × 16u=48u
M Al₂O₃-54u + 48u = 102u
102u Al₂O₃ ------------100 %
54u Al -----------------X %
X= 54u × 100 % : 102u = 52,9 %

b) obliczam zawartość procentową metalu (miedzi) w Cu₂O:
M 2 Cu= 2 × 64u= 128u
M O= 16u
M Cu₂O-128u + 16u = 144u
144u Cu₂O ------------100 %
128u Cu -----------------X %
X= 128u × 100 % : 144u =88,9 %

Odp. Większą zawartość procentową metalu ma tlenek miedzi(I)