Uzupełnij równania reakcji spalania.:
a) 2 C₆H₁₄ + 19 0₂ ------>_________+___________

b)____________+__________------->15 CO₂ + 16 H₂0

c)____________+11 O₂------->20 C+_____________

d)____________+17 O₂------->__________+12 H₂O

e) 2 C₁₇H₃₆+___________------->34 CO+___________

f) ____________+___________--------> 9 C + 10 H₂O

Dzięki (*₀*)

3

Odpowiedzi

2009-10-28T15:58:02+01:00
A) 2C₆H₁₄+19O₂--->12CO₂+14H₂O

b) C₁₅H₃₂+23O₂--->15CO₂+16H₂O

C) 2C₁₀H₂₂+11O₂--->20C+22H₂O

D) C₁₁H₂₄+17O₂--->11CO₂+12H₂O

E) 2C₁₇H₃₆+ 35O₂--->34CO+36H₂O

F)C₉H₂₀+5O₂---> 9C+10H₂O
  • Użytkownik Zadane
2009-10-28T16:06:28+01:00
A) 2C₆H₁₄+19O₂--->12CO₂+14H₂O

b) C₁₅H₃₂+23O₂--->15CO₂+16H₂O

C) 2C₁₀H₂₂+11O₂--->20C+22H₂O

D) C₁₁H₂₄+17O₂--->11CO₂+12H₂O

E) 2C₁₇H₃₆+ 35O₂--->34CO+36H₂O

F)C₉H₂₀+5O₂---> 9C+10H₂O
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T16:15:19+01:00
A) 2 C₆H₁₄ + 19 O₂ ---> 12 CO₂ + 14 H₂O

b) C₁₅H₃₂ + 23 O₂ ---> 15 CO₂ + 16 H₂O

c) 2 C₁₀H₂₂ + 11 O₂ ---> 2 0C + 22 H₂O

d) C₁₁H₂₄ + 17 O₂ ---> 11 CO₂ + 12 H₂O

e) 2 C₁₇H₃₆ + 35 O₂ ---> 34 CO+ 36 H₂O

f)C₉H₂₀ + 5O₂ ---> 9 C+ 10 H₂O