Odpowiedzi

2010-03-22T17:46:19+01:00
Po drugiej wojnie światowej do roku 1989 w Polsce była gospodarka centralnie zarządzana (nakazowo rozdzielcza). Podstawą tej gospodarki była własność państwowa. Państwo jako właściciel zakładów, przedsiębiorstw opracowywało centralne plany w których określano rodzaj, wielkość, cenę wyrabianych produktów i usług. Była to gospodarka mało efektywna. Występował ciągły niedobór towarów i usług co miało wpływ na nastroje społeczne w Polsce. Społeczeństwo organizowało strajki, manifestacje. Reformy gospodarcze rozpoczęto w 1989 roku. W sierpniu 1989roku został powołany rząd którego premierem został Tadeusz Mazowiecki. W rządzie tym wicepremierem do spraw gospodarczych i ministrem finansów był Leszek Balcerowicz, który opracował program przebudowy gospodarki polskiej tzw. Plan Balcerowicza. Program ten został przejęty przez sejm w grudniu 1989 roku a jego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990 roku.