Odpowiedzi

2010-03-22T17:53:12+01:00
Nie wiem czy o to ci chodzi

1. Zabór pruski:
- rozwój gospodarczy
- unowocześnienie gospodarki rolnej( płodozmian, nawozy sztuczne)
- powstanie zakładów przetwarzających płody rolne (cukrownie, gorzelnie, młyny)
- rozwój dróg i lini kolejowych
- budowa szkół
- wzrost czytelnictwa gazet i książek

2. Zabór rosyjski:
- rozwój zakładów włókienniczych,
- rozwój miast Łódź, Warszawa
- powstanie zakładów przemysłu metalowego, hutniczego
i kopalni
- prześladowania robotników walczących o swoje prawa

3. Galicja
- nie rozwijało się rolnictwo ani przemysł
- bieda zmuszała ludzi do emigracji
- działały polskie uniwersytety w Krakowie i we Lwowie.