1)Cenę towaru podniesiono o 10% a następnie nową cenę podniesiono o 20%.Po obu podwyżkach cena towaru wynosiła 66zł.
Oblicz:
a)cenę początkową towaru
b)o ile % wzrosła cena towaru po obu podwyżkach ?
2)Dziadek Ernesta rozdzielił orzechy między swoich wnuków. Każdy dostał 10 orzechów .Najmłodszy obliczył że gdyby miał jeszcze trzech braci to dostałby od dziadka tylko 8 orzechów. Ile wnuków ma dziadek Ernest?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T22:02:34+01:00
1.
a)47.52zł.
b)79.2%

2.
a)2