Uzupełnij równania reakcji dysocjacji soli:
a) ZnCl2 -----(H2O)> ....+....
b).......-------->Al(trzy plusy) + 3NO3
c)(NH4)2S------->....+....
d).......--------->Cu2 + SO4 (dwa minusy)
e)K2S------> ....+....
f)........--------> 3Na + PO4 (trzy minusy)
g)Li2CO3----------> ....+....
h)........-------> 2Cr(trzy plusy)+ 3SO3(dwa minusy)
i) FeBr3----->...+...
j)......--------->Al(trzy plusy) + 3I
k) Ni2(SO4)3-------->....+....
l) ......--------> K + MnO4

Bardzo proszę o pomoc;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-08-08T13:08:16+02:00

Zadanie 1.

 

a) ZnCl₂ =H₂O⇒ Zn²⁺ + 2Cl⁻


b)Al(NO₃)₃ ⇒ Al³⁺ + 3NO₃⁻


c)(NH₄)₂S ⇒ 2NH₄⁺ + S²⁻


d)CuSO₄ ⇒ Cu²⁺ + SO₄²⁻


e)K₂S ⇒ 2K⁺ + S²⁻


f)Na₃PO₄ ⇒ 3Na⁺ + PO₄³⁻


g)Li₂CO₃ ⇒ 2Li⁺ + CO₃²⁻


h)Cr₂(SO₃)₃ ⇒ 2Cr³⁺ + 3SO₃²⁻


i) FeBr₃ ⇒ Fe³⁺ + 3Br⁻


j)AlI₃ ⇒ Al³⁺ + 3I⁻


k) Ni₂(SO₄)₃ ⇒ 2Ni³⁺ + 3SO₄²⁻


l) KMnO₄ ⇒ K⁺ + MnO4⁻

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

17 4 17
potrzebuje na jutro opisy w języku chemicznym do a-f