Odpowiedzi

2010-03-22T17:40:44+01:00
Tadeusz soplica, sedzia soplica, telimena, hrabia, zosia, ksiadz robak

proszę :)
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:41:51+01:00
Tadeusz - bohater tytułowy, przybył do Soplicowa z Wilna, gdzie się uczył. Jest synem Jacka Soplicy. Tadeusz jest łatwo wierny i naiwny. Jest kierowany przez ojca i opiekuna w kierunku patriotycznym. Zawsze jest gotowy do walki o ojczyzne.

Zosia - córka Ewy, wychowanka Telimeny. Jest wesoła, pogodna, skromna i płochliwa. Zosia jest szczera, bezpośrednia, naturalna. Jest ulubienicą Jankiela wielkiego patrioty i artysty. Później zakochuje się w Tadeuszu.

Telimena - daleka krewna Tadeusza i przyjaciela Sędziego. Pojawia się w zamku jako spóźniony gość. Jest 30 letnią kobietą stara się wychować Zosię na damę. W późniejszym czasie wychodzi za mąż za Rejenta.

Sędzia Soplica - staropolski szlachcic w pełnym tych słów znaczeniu. Jest mądry, dobry dla swoich poddanych, rozważny. W swoim domu kultywuje staropolskie obyczaje. W trakcie akcji Pana Tadeusza sprawuje urząd sędziego.

Hrabia - daleki krewny Horeszków, sąsiad Soplicy. Okoliczni mieszkańcy mają go za indywidualistę i dziwaka. Lubi dumać często zamyśla się w pół słowa.

Wojski Hreczecha - daleki krewny Sędziego, przyjaciel domu.

Podkomorzy - także jest przyjacielem Soplicy, ma dwie córki.

Rejent Bolesta - porywczy i gwałtowny, wlaściciel charta Kustego.

Asesor - ma bardzo cięty język, jest panem charta Sokoła. Cieszył się uznaniem u mieszkańców.


5 3 5