Odpowiedzi

2010-03-23T17:54:26+01:00
W swobonych wrjemjach ja smatrju tjeljewizar, intjerjesnyje fiłmy. Słuszaju tożje muzyki, moja ljubjemyja etą rock. Ćasto ja toże chorzu z podrugami pa magazinach, i igraju w mjać. Wjećjerami ja ćitaju knigi.
1 1 1