1.Oblicz pole trójkata równobocznego,którego wysokośc jest równa 3cm.
2.Oblicz dł.trójkąta prostokątnego o obwodzie 24cm ,wiedząc,że jego pole jest równe 24cm²
3.Zakładamy trawnik w kształcie trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej 100m, który ma mieć powierzchnię 2400m². Dobierz tak wymiary tego trawnika, aby na jego obramowanie potrzeba było mniej niż 240m krawężnika.
4.Oblicz obwód trójkąta o polu 12√15, jeśli promnie okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2√15/3
5. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 i 5√3

1

Odpowiedzi

2010-03-22T18:58:00+01:00
1. pole trojkata rownobocznego = a2√3 nad 4
wysokosc - a√3 nad 2

a√3 nad 2 = 3/ *2 ( MNOZYMY zeby pozbyc się ułamka)
a√3=6/√3 (DZIELIMY zeby pozbyc sie pierwiastka)
a= 2√3 ( bok trojkata rownobocznego)

P= a2√3 nad 4

a=2√3

p= (2√3)2*√3 nad 4
p= 3√3 ( po skroceniu)

te dwojki po nawiazach i po a to jest podnoszenie do kwadratu.