Odpowiedzi

2009-10-28T17:12:57+01:00
1. Cel dydaktyczny: Przybliżyć uczniom rolę sakramentów, poprzez
ukazanie ich jako spotkania z Bogiem. Szczególny nacisk należ
położyć na sakrament chrztu jako początek drogi
2. Cel wychowawczy: Doprowadzić uczniów do pełniejszego
przeżywania spotkania z Bogiem w sakramentach. Ukazać również
im, że sakramenty to odpowiedź Boga na problemy człowieka
2009-10-28T22:36:02+01:00
Sakrament pokuty jest bardzo wazny w naszym zyciu, gdyz człowiek powinien wiedzieć co to skrucha. bez tego czynnika ludzie zatraciliby swoje człowieczeństwo. mogliby zabijać bez żadnej litości. to właśnie dzieki naszemu sumieniu człowiek potrafi odróżnic czyny dobre od złych i te których nie powinien sie dopuszczać.