Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:05:45+01:00
Parlament- pełni w państwie władze ustawodawczą i kontrolującą. Wybierany jest w wyborach na kilkuletnią kadencje. Podejmuję decyzje w sprawie ustaw, dotyczącej np podatków, budżetu, powoływania i kontrolowania rządu. Parlament zależnie od ustroju może składać się z jednej izby (unikameralizm) lub być dwuizbowy (bikameralizm). Większość współczesnych parlamentów składa się z dwóch izb. Z izby wyższej i niższej. W Polsce deputowanym jest poseł (członek niższej izby polskiego parlamentu - Sejmu) lub senator (członek wyższej izby parlamentu - Senatu). Deputowany znaczy inaczej członek. Mandat wolny jest to pochodna koncepcja zwierzchnictwa narodu. Opiera się na założeniu, że poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, nie jest więc związany instrukcjami wyborców. Status posła jest ukształtowany na zasadzie niezależności prawnej, choć musi liczyć się także z głosami wyborców jak i partii, która wysunęła jego kandydaturę.Każdy Parlament ma swoich przedstawicieli i przewodniczącego. Komisje parlamentarne są to pomocnicze organy parlamentu, złożone z parlamentarzystów i przygotowujące projekty decyzji parlamentarnych w dziedzinie ustawodawstwa i kontroli. Są tworzone w poszczególnych izbach parlamentu. Mogą być też mieszane, np. dla uzgodnienia spornych spraw między izbami.

Komisje parlamentarne mogą być:
-stałe (istniejące przez całą kadencję), z podziałem zadań opartym na kryterium resortowym (np. Komisja Spraw Zagranicznych) lub funkcjonalnym (np. Komisja Ustawodawcza), -nadzwyczajne, czyli utworzone dla rozpatrzenia konkretnej sprawy .
4 2 4