Zad.1
Kolejarz uderza młotem w szynę. Znajdujący się w odległości l człowiek rejestruje dźwięk biegnący przez szynę i powietrze w chwilach różniących się o ∆t = 0,5 s. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu v1=330m/s, w stali v2=5300 m/s. Oblicz długość fali.


Zad.2
Długość fali akustycznej wynosi λp = 1m. Oblicz długość tej fali w wodzie. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu v1=330 m/s, w wodzie v2=1450 m/s.


Zad.3
Pewien dźwięk słyszymy raz z odległości r1=1 m, drugi raz z odległości r2=4 m od punktowego źródła dźwięku. Ile razy natężenie dźwięku słyszanego w pierwszym przypadku jest większe od natężenia dźwięku słyszanego w przypadku drugim?

Zad.4
Nad rurą wypełnioną wodą umieszczono drgający kamerton. Obniżając poziom wody w rurze o h=20cm, stwierdzono wystąpienie zjawiska rezonansu akustycznego. O ile należy obniżyć poziom poziom wody w rurze, aby powtórnie wystąpił rezonans. Jaka była częstotliwość drgań kamertonu użytego w doświadczeniach?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T22:33:27+01:00
Zad2

Dane:
λp= 1m
v1= 330m/s
v2= 1450 m/s
Szukane:
λw=?

1m * 330 m/s= 330 Hz
λw= v2/v1
λw=1450m/s / 340 Hz
λw=4,2

Zad1

Dane:
∆t = 0,5 s
v1=330m/s
v2=5300 m/s.

l=V1*f1
l=V2*f2
Δf=f1-f2
f1=Δf+f2
l=l
V1(t2+Δt)=f2v2
V1Δt=v2f2-v1f1
V1Δt=(V2-V1)*f2
t2=V1Δt/v2-v1
l=f2*t2
l=v2* V1Δt/v2-v1

l=330[m/s]*05s/:(5300-330)[m/s]
l=176m
4 3 4