Odpowiedzi

2010-03-22T17:54:02+01:00
Ruch jednostajny – ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi.


Warunek ten odpowiada, temu że prędkość (jako wielkość skalarna) jest stała. Dlatego wzór ten zachodzi też dla dowolnie długich odcinków czasowych:


gdzie s jest długością pokonanej drogi. Ze względu na tor, ruch jednostajny dzieli się na:

Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajny krzywoliniowy
Ruch jednostajny po okręgu
1 5 1