Oblicz objętość stożka powstałego w wyniku obrotu :
A) trójkąta równobocznego o boku długości 4 cm wokół wysokości,
B) trójkąta równoramiennego o podstawie długości 8 cm i ramieniu
długości 12 cm wokół wysokości poprowadzonej do podstawy.
PODAJ WSZYSTKIE OBLICZENIA !

2

Odpowiedzi

2010-03-22T18:11:28+01:00
A) V= 1/3Pp*h

Pp= 4π

h= 2√3 to wynika z własności

v= 1/3*4π*2√3= 8√3\3π
b)
Pp= 16π
h^2+4^2=12^2
h^2+16=144
h= √128
h= 8√2

v= 1/3*16π*8 √2= 128√2/3
2010-03-22T18:12:55+01:00
1. h=4 cm
r= 2cm
V=⅓πr²H
V=48π cm ³

2. H=12cm
r=½ ×8= 4
V=⅓πr²H
V=64π cm³