Suma trzech liczb naturalnych wynosi 105. Pierwsza liczba jest o 20% mniejsza od drugiej, a trzecia stanowi ²₃ sumy pierwszej i drugiej. Znajdź tej liczby. ( napisać równanie do tego zadania i obliczyć metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników, czyli zastosować układy równań )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T13:59:28+01:00
X+y+z=105
x=0,2*y
z=2/3(x+y)

0,2y+y+2/3(0,2y+x)=150
1,2y+0,132y+0,66x=150
1,332y+0,2y=150
1,5y=105
y=70
x=14
z=105-(70+14)
z=21
sprawdzenie
70+14+21=105