1. Wojtek jeździ rowerem po obwodzie koła o promieniu 40m. Ile kilometrów przejedzie po wykonaniu 14 okrążeń ? Wynik podaj z dokładnością do 0.01km.

2.W sklepie modny ciuch żkiet kosztuje 150 zł .
a) przed świętami ceny towarów wzrosły o ⅖ pierwotnej ceny . Podaj cenę żakietu po podwyżce.

b) Po świętach nastąpiła wyprzedaż, a ceny obnizono do poziomu sprzed podwyżki .
O ile procent obniżono cenę żąkietu ? Wynik podaj w liczbach całkowitych.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T18:11:19+01:00
1) r = 40m

L = 2πr
L = 2 * π * 40
L = 251,33 m (jedno okrążenie)

14L = 3 518,62 m = 3,52 km
2 2 2