Odpowiedzi

2010-03-22T21:34:15+01:00
Wraz ze wzrostem natężenia światła wzrasta intensywność światła. Kiedy natężenie wzrasta powoli to intensywność światła również wzrasta powoli. Na początki przy niewielkim wzroście natężenie następuje nagły wzrost intensywności do pewnego momentu a później natężenie zaczyna rosnąć i intensywność także rośnie ale wolniej.

W niskich temperaturach fotosynteza ulega zahamowaniu.Największa intensywność fotosyntezy jest w optymalnej temperaturze ok.30*C

Im większa intensywność stężenia tym większe stężenie CO2.
1 5 1