Odpowiedzi

2010-03-22T18:18:36+01:00
Islam - Święta Księga to Koran. W tej księdze zostało zapisane że ludzie są równi Bogu i do siebie wzajemnie. Kobiety mają prawo do: zaspokajania potrzeb fizjologicznych, łaknienia i głodu oraz do oddychania itd., czyli tylko do potrzeb pierwotnych bez których z biologicznego punktu widzenia człowiek nie może funkcjonować. Nie dysponuje wolnością osobistą. Posiada za to szereg obowiązków. Nie decyduje sama za siebie, decyzje jakiekolwiek podejmuje za nią ojciec, opiekun, właściciel. On wybiera jej nawet współmałżonka i on decyduje czy się ma z nią żenić. Kobieta nie ma w tej kwestii żadnego zdania.
Ludzie są poddanymi Bogu, bo on ich stworzył. Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa.

Chrześcijaństwo - Świętą Księgą jest Biblia. Ludzie wierzą w jednego Boga, nauczają się od Jezusa Chrystusa. Kobieta jest tak samo traktowana jak mężczyzna. Nie ma wyższych i gorszych nad wszystkim panuje Bóg. Uznawana jest Trójca Święta.