Na podstawie fragmentu Kodeksu Hamurabiego odpowiedz na pytania

jaka kara groziła za wzniesienie fałszywego oskarżenia?
Od czego zależała wysokość kary?
Czy zawsze obowiązywała zasada ''oko za oko''?
jakie było prawo małżeński,a także pozycja społeczna kobiety ?

2

Odpowiedzi

2009-10-28T15:57:07+01:00
'Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci.' - za wzniesienie fałszywego oskarżenia karano śmiercią .
Wysokość kary zależała od przewinienia, ponieważ ZAWSZE obowiązywała zasada 'oko za oko, ząb za ząb' .
Pozycja kobiety nie była równa z pozycją mężczyzny .
Mąż miał nad żoną władzę .
2009-10-28T15:57:34+01:00
Jaka kara groziła za wzniesienie fałszywego oskarżenia? - zostaje zabita osoba która wniosła takie oskarżenie
Od czego zależała wysokość kary? - od statusu społecznego osoby pokrzywdzonej
Czy zawsze obowiązywała zasada ''oko za oko''? - nie, bo jeżeli osoba miała niski status społeczny (np. niewolnik), często po prostu tylko płacono
jakie było prawo małżeński,a także pozycja społeczna kobiety - pozycja społeczna kobiety była niższa niż mężczyzn, kobiety często usługiwały mężczyznom. Nie wiem niestety, jakie było prawo małżeńskie.