Zad1.
Podaj nierówność równoważną danej, taką, która ma dodatni współczynnik przy x.
a) -4x < 8
b) 20 > -5x
c) -2x < -2
d) -0,75x > 1

zad2.
Uzasadnij, że poniższe nierówności są równoważne nierówności 8x - 1 > 4.
16x - 2 > 8
-8x + 1 < -4
-8x +11 < 6
-8x < 5
8x > 5


Proszę o szybką odpowiedź 33 >
Dam naj ; - ]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:23:45+01:00
1.
a)-4x<8
-4x<8/(-4)
x>2
b)20>-5x
-5x>-20/(-5)
x<4
c)-2x<-2/(-2)
x<1
d)-0,75x>1
-0,75x>1/ (-0,75)
x<1,3