Odpowiedzi

2010-03-22T18:18:58+01:00
1. Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.
2. Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r
3. Strach przed komunizmem w Europie.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:21:26+01:00
-łamanie przez Niemców postanowień traktatu wersalskiego
-ustępstwa terytorialne Niemiec
-agresywna polityka Niemiec względem innych państw
-chęć odwetu Niemiec po klęsce I wojnie światowej
-chęć panowania Niemców w Europie i na świecie
10 4 10
2010-03-22T18:37:22+01:00
Przyczyna

Dążenia Niemiec i ZSRR do hegemonii w Europie i obalenia przy użyciu siły porządku międzynarodowego ustanowionego traktatem wersalskim; ambicje sojuszników Niemiec (Zjednoczone Królestwo Włoch, Japonia) do uczestnictwa w zrewidowanym na swą korzyść międzynarodowym układzie sił kosztem europejskich mocarstw demokratycznych (Wielka Brytania i Francja) oraz USA i ich terytoriów zamorskich w Azji i Afryce; dążenia ZSRR do kontrolowanej z Moskwy ekspansji militarnej systemu sowieckiego na gruzach zburzonego przez wojnę między państwami "kapitalistycznymi" systemu międzynarodowego.

Wynik

Zwycięstwo aliantów; dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR; stworzenie ONZ; obalenie faszyzmu w Europie i Azji Wschodniej; czteroletni podział karny Niemiec i dziesięcioletni Austrii jako krajów inicjujących wojnę i holokaust między Francję, Wielką Brytanię, USA i ZSRR; podzielenie państw Europy na Zachód kontrolowany przez USA, Wielką Brytanię i Francję oraz na Wschód kontrolowany przez ZSRR (tzw. zimna wojna); spekulacje nad przyznaniem Żydom niepodległego państwa.
2 4 2