Podane ułamki przedstaw w najprostszej postaci: ⁶⁰/₉₆, ¹⁴⁴/₈₀, ⁷²/₁₁₂,²²⁴/₆₄,
⁵⁸/₈₇,¹³⁰/₆₅.

Podany ułamek uprość tak , aby mianownik był mniejszy od 20:⁸⁴/₁₄₄

Na jUtro pliss

1

Odpowiedzi

  • ana2
  • Rozwiązujący
2010-03-22T18:45:58+01:00
60/96=10/16=5/8
144/80=18/10=9/5=1 i 4/5
72/122=36/61
58/87=nie wim

84/144=42/72=21/36=7/18