Odpowiedzi

2009-10-28T16:10:10+01:00
Mejoza eystępuje w komórkach rozrodczych. zachodzą 2 cykle podziałowe. komórki potomne mają zmieniony materiał genetyczny
1 2 1
2009-10-28T16:12:34+01:00
Każda gameta może otrzymac jeden z dwóch chromosomów.dzięki temu kazda ma własny zestaw alleli.kiedy połącza sie 2 gamety powstaje organizm o unikalnym zbioze cech.mejoze charakteryzuje zachodzaca podczas tego podziału rekombinacja genetyczna.dzieki temu kształtuje sie zmiennosc organizmów.;)mysle że dobrze.
1 3 1
2009-10-28T16:16:51+01:00
Crossing-over - proces pęknięcia, a następnie połączenie odcinków niesiostrzanych chromatyd chromosomów homologicznych w czasie wczesnej profazy mejotycznej, powodujacy wymianę materiału genetycznego.

biwalent-układ dwóch złączonych ze sobą homologicznych chromosomów w profazie I podziału mejotycznego; ponieważ każdy z tych chromosomów składa się z dwóch chromatyd, biwalent określa się również jako tetradę.

chiazma-miejsce w tetradzie, w którym homologiczne chromatydy uległy w wymianie w wyniku pęknięcia i złączenia się

Mejoza jest to podział jądra komórkowego, który nie odtwarza diploidalnej liczby chromosomów, lecz zmniejsza ją o połowę.
2 5 2