1)Oblicz, ile gramów chlorku sodu otrzyma się po odparowaniu do sucha 150g 5-procentowego roztworu.
2)Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 250g substancji w 1dm³ wody.
3)Do 2kg 10-procentowego roztworu soli dolano 0,5 dm³ wody.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
4)Jak się zmieni stężenie procentowe roztworu, jeżeli z 0,5kg 12-procentowego roztworu cukru odparowano 100cm³ wody? Wykonaj Obliczenia.


1

Odpowiedzi

2010-03-23T11:13:17+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
Z def.stęż. procent.
5g NaCl------100g roztworu
xg NaCl------150g roztworu
x=7,5g NaCl

2)
Gęstość wody d =1g/cm3, więc 1000cm3(1dm3)=1000g wody
Z def.stęż. procent.
250g subst.-----1250g roztworu (250g subst. + 1000g wody)
xg subst.--------100g roztworu
x=20g subst.
x=20%

3)
Gęstość wody d =1g/cm3, więc 500cm3(0,5dm3)=500g wody
Z def.stęż. procent.
10g soli-----100g roztworu
xg soli------2000g roztworu
x=200g soli
Dolewam 500g wody, więc
200g soli-------2500g roztworu
xg soli----------100g roztworu
x=8g soli
x=8%

4)
Gęstość wody d =1g/cm3, więc 100cm3 = 100g wody
Z def.stęż. procent.
12g cukru-----100g roztworu
xg cukru-------500g roztworu
x=60g cukru
Odparowyję 100g wody, więc
60g cukru-------400g roztworu
xg cukru---------100g roztworu
x=15g cukru
x=15%
9 4 9