Odpowiedzi

2009-10-28T16:15:07+01:00
Powstał DUALIZM GOSPODARCZY. Linia przebiegała po rzece Łaba.

1) Na wschód od rzeki Łaby: powrót do zależności lennej-refeudalizacja.Głównie rolnictwo, trójpolówka, brak nowoczesnych narzędzi. System folwarków pańszczyźnianych, osobiste przywiązanie chłopa do ziemii i pana. Wschód stał się FOLWARKIEM EUROPY (stamtąd eskportowano towary rolnicze na zachód)

2) na zachód od Łaby: silny rozwój miastk migracje ze wsi. Na angielskiej wsi proces grodzeń pastwisk. Rozwój przemysłu i manufaktur. Także system cechowy (cechy zrzeszały rzemieślników z tej samej dziedziny). Rozwój włokiennictwa. Upadek rolnictwa, eksportowano towary ze wschou, dlatego pojawiło się zjawisko nożyc cenowych, czyli towary rzemieślnicze były tańsze od żywności (n.p. buty były tańsze niż chleb, bo buty produkowano w manufakturach, a pszenicę trzbea było sprowadzać ze wschodu)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T16:46:43+01:00
Zach. Europa:
a) miasto:
- rozwój miast spowodowany ożywieniem handlu i popytem na wyroby rzemieślnicze
- upadek organizacji cechowej
rozwój systemu nakładczego
- powstanie manufaktur - zakład w którym praca ręczna została podzielona na etapy, każdy z pracowników wykonywał inną czynność
- rozwój banków - płacenie wekslami
- powstanie giełdy - organizacja która ułatwiała transakcje kupna i sprzedaży, ustalała ceny na towary w wdanej chwili
- narodziny kapitalizmu

b) wieś:
- grodzenia - zabieranie terenów rolnych na pastwiska
- zubożenie chłopów - podniesienie czynszu za ziemię
- odpływ ludności ze wsi do miast


wsch. Europa:
a) miasto:
- organizacja cechowa
- brak systemu nakładczego i manufaktur
- upadek miast
- zubożenie mieszkańców

b) wieś:
- powstawanie nowych i większych folwarków
- wprowadzenie pańszczyzny
- bogacenie się szlachty
- zubożenie chłopów