Gramatyka i Stylistyka klasa 1 gimnazjum

Zmień zdania bezpodmiotowe na zdania o tej samej treści z podmiotem gramatycznym. Podkreśl ten podmiot.

a) Muzea w naszym mieście zwiedza się codziennie oprócz poniedziałków.
b) niedawno otwarto galerie rzeźby.
c) W muzeum narodowym zabrania się fotografowania i używania kamer video.
d) Wszystkie zabytki otacza się staranna opieką konserwatorską.
e) podobno na zamku o północy wielokrotnie widziano Biała Dame.
f) Niektórych obiektów z powodu prac konserwatorskich nie udostępniono do zwiedzania.

Na dziś dam naj !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:12:13+01:00
Podmioty:
a) Muzea
b) Galeria
c) Aparatów i kamer wideo
d) Zabytki
e) Biała Dama
f) Obiekty

a) Muzea są w naszym mieście zwiedzane codziennie oprócz poniedziałków.
b) Niedawno została otwarta nowa galeria rzeźby.
c) Muzeum Narodowe zabrania fotografowania i używania kamer wideo.
d) Wszystkie zabytki są otaczane wielką opieką konserwatorską.
e) Biała Dama była podobno widziana wielokrotnie w zamku o północy.
f) Niektóre obiekty z powodu prac konserwatorskich nie są udostępnione do zwiedzania.

Czekam na naj:P
2 5 2