Podane jony cząsteczki podziel na kwasy i zasady według teorii Brönsteda i Lowry'ergo. Swój wybór udowodnij reakcjami. Bardzo bym się ucieszył jak by do każdego przykładu był krótki komentarz. Jony:HS⁻,SO²⁻,H⁺,H₂SO₄, CO₃²⁻,NH₄⁺, H₃O⁻

1

Odpowiedzi

2009-10-28T16:13:22+01:00
Kwas w tej teorii może oddać proton H+, a zasada - przyjąć proton.

HS⁻→ H+ + S2- (oddaje proton, czyli jest kwasem w tej teorii)
SO²⁻ + H+ → HSO- (kwas)
H⁺ - (zasada)
H₂SO₄ → H+ + HSO4- (kwas)
CO₃²⁻ + H+ → HCO3- (zasada)
NH₄⁺→ NH3 + H+ (kwas)
H₃O⁻ (tego nie obczajam, może powinno zamiast tego być H3O+ ?? Jeśli tak, to:
H3O+ → H+ + H2O (kwas)

Pozdro))
3 2 3