Odpowiedzi

2010-03-22T18:32:18+01:00
Rok Kapłański rozpocznie się 19 czerwca nieszporami uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w bazylice watykańskiej. Ma on dopomóc w umocnieniu dążenia kapłanów do duchowej doskonałości oraz dowartościowaniu kapłaństwa służebnego. Jego zakończeniem będzie planowane na 19 czerwca 2010 r. Światowe Spotkanie Kapłańskie na placu św. Piotra. Rok Kapłański związany jest ze 150. rocznicą urodzin św. Proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya.

Tematem ogłoszonego przez Ojca Świętego 16 marca br. Roku Kapłańskiego jest „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. W związku z jego inauguracją zostaną przywiezione do Rzymu relikwie św. Jana Marii Vianneya, którego papież ogłosi patronem wszystkich kapłanów świata. Zostanie też opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych oraz zbiór wypowiedzi Ojca Świętego dotyczących życia i misji kapłanów w czasach współczesnych.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:33:52+01:00
Rok Kapłański został zainaugurowany przez Ojca Świętego uroczystymi nieszporami w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Obecne tam były relikwie św. Jana Marii Vianneya przywiezione na tę uroczystość przez biskupa Guy Barnarda, ordynariusza diecezji Belley-Ars. Hasłem Roku są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. W swoim liście Benedykt XVI ukazuje osobę św. Jana Marii Vianneya, jego świętość, bezgraniczne oddanie Chrystusowi, Kościołowi i wiernym, swoim parafianom i tym wszystkim, którzy przybywali do Ars. Ojciec Święty ukazuje aktualność św. Jana i przekonuje, że warto go naśladować. Święty Jan Maria Vianney głównie oddawał się posłudze w konfesjonale, spowiadał po 16 godzin dziennie, katechizował i głosił kazania, bardzo pobożnie, „święcie” celebrował Mszę Świętą, długie godziny poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu, dając w tym względzie przykład wiernym. Proboszcz z Ars podejmował też wielkie dzieła charytatywne, organizując pomoc potrzebującym, ale też dla nich wyzbywając się wszelkich dóbr materialnych, które posiadał. Ojciec Święty Benedykt VI zawierzył Rok Kapłański Najświętszej Dziewicy, prosząc Ją, aby „wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi, które inspirowały myśl i działanie Świętego Proboszcza z Ars”. Ojciec Święty ma nadzieję, że odnowi się jedność kapłanów ze swoimi biskupami i wiernymi świeckimi, do których są posłani. Wiara kapłanów w Boskiego Nauczyciela da im siłę, by z ufnością spoglądali w przyszłość. Papież jest przekonany, że Chrystus liczy na swoich kapłanów, że oni pozwolą siebie zdobyć Chrystusowi, a wtedy w dzisiejszym świecie będą „posłańcami nadziei, pojednania i pokoju”.
1 5 1
2010-03-22T18:33:53+01:00
Rok kapłański został zapowiedziany przez papieża Benedykta XVI w marcu 2009 roku. Rozpoczęty został 19 czerwca 2009 roku, czyli w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Tematem Roku Kapłańskiego są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Rok Kapłański zakończy
się w sobotę, 19 czerwca 2010 r., w Światowym Dniu Kapłanów.