Wyjaśnij a czym polegały średniowieczne obyczaje:
-ślubowanie
-nakrywanie "nałęczką" głowy skazańca
-rzucanie rękawicy
-Sąd Boży
-list żelazny
-rozsyłać wici
oraz postacie fikcyjna i historyczne z lektury Krzyżacy
PILNE!!!!!!!!!!!!!!!1

1

Odpowiedzi

2009-10-28T16:15:07+01:00
Pojedynek Sąd Boży, zgodnie z którym zwyciężał ten, który mówił prawdę.
Zarzucenie nałęczki na głowę skazańca w celu wybawienia go od śmierci, ale musiał się on ożenić z tą, która go uratowała.

Glejt lub list żelazny zapewniał bezpieczeństwa na terenie wroga.

Ślubowanie-rycerz wybierał damę swojego serca i ślubował jej wierną służbę.

Poprzez rzucenie rękawicy rycerz wyzywał na pojedynek swojego przeciwnika , a podniesienie rękawicy było równoznaczne z przyjęciem wyzwania.


Rozsyłać wici- Łozowe witki lub pęki powrozów rozsyłane do rycerzy były wezwaniem na wyprawę wojenną.