Odpowiedzi

2009-10-28T16:00:28+01:00
Gazy szlachetne - posiadaj bardzo szerokie spektrum zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Majš one szerokie zastosowanie w medycynie, przemyle elektronicznym, lotniczym, budowlanym oraz owietleniowym

2. Zastosowanie azotu:
- produkcja materiałów wybuchowych,
- lekarstwa,
- amoniak,
- kwas azotowy,
- powierzchniowa obróbka stali,
- wytwarzanie atmosfery ochronnej,
1 2 1
2009-10-28T16:04:48+01:00
Gazy szlachetne posiadają bardzo szerokie spektrum zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Mają one szerokie zastosowanie w medycynie, przemyśle elektronicznym, lotniczym, budowlanym oraz oświetleniowym.

Zastosowanie azotu:
- produkcja materiałów wybuchowych,
- lekarstwa,
- amoniak,
- kwas azotowy,
- powierzchniowa obróbka stali,
- wytwarzanie atmosfery ochronnej.
2009-10-28T16:18:43+01:00
Gazy szlachetne
- medycyna
przemyśle elektronicznym, lotniczym, budowlanym oraz oświetleniowym
- produkcja materiałów wybuchowych.
Azot:
- lekarstwa
- amoniak,
- kwas azotowy,
- powierzchniowa obróbka stali,
- wytwarzanie atmosfery ochronnej