8. zapisz w proszczej postaci

b ) 2a - 3a + 7 - 6
c ) 2x -5x + 7 - x
d ) 2a + b - 4a
e ) x - 2x + 3 + x - 4


f ) 3x - y + 4x - 2y
g) 2x - 6 + 4x + 2
h) 3y - 5 - 5y - ^
i) -2a + 2b -3a - 3b
j) 1/2t - 2x + 3t - x - t


9. Uzupełnij wpisując odpowiednie wyrażenie algebraiczne :

x + .................= y x- y +....................= z

x - y + ......................= y - x

10. Zapisz odpowiedająsumę algebraiczną i zredukuj wyrazy podobne :

a) Na kurzej farmie jest 4000 sztuk drobiu: kury,koguty i kurczęta
kogutów jest x, a kur 10 razy wiencej niż kogutów , Ile kurcząt jest na tej farmie?

..............................................................................

b ) Przez pierwsze trzy miesiące roku w księgarni sprzedano x książek, w drugim kwartale sprzedano 4 razy mniej niż w pierwszym . w trzecim kwartale dokładnie tyle samo co w pierwszym, a w czwartym o 20 % więcej . Ile książek sprzedano w tej samej księgarni przez cały rok.

3

Odpowiedzi

2010-03-22T18:37:18+01:00
8. zapisz w proszczej postaci

b ) 2a - 3a + 7 - 6 = -a +1
c ) 2x -5x + 7 - x = -4x+ 7
d ) 2a + b - 4a = -2a+b
e ) x - 2x + 3 + x - 4 = -1


f ) 3x - y + 4x - 2y = -x -3y
g) 2x - 6 + 4x + 2= 6x-4
h) 3y - 5 - 5y - ^=-2y -11
i) -2a + 2b -3a - 3b =-5a -b
j) 1/2t - 2x + 3t - x - t =-3x-1,5t
9. Uzupełnij wpisując odpowiednie wyrażenie algebraiczne :

x + y(x-1) = y x- y +x= z

x - y +2y - 2x = y - x

10. Zapisz odpowiedająsumę algebraiczną i zredukuj wyrazy podobne :

a) Na kurzej farmie jest 4000 sztuk drobiu: kury,koguty i kurczęta
kogutów jest x, a kur 10 razy wiencej niż kogutów , Ile kurcząt jest na tej farmie?
y-liczba kurczaków
4000 - (x +10x)=y
4000 - 11x=y
b ) Przez pierwsze trzy miesiące roku w księgarni sprzedano x książek, w drugim kwartale sprzedano 4 razy mniej niż w pierwszym . w trzecim kwartale dokładnie tyle samo co w pierwszym, a w czwartym o 20 % więcej . Ile książek sprzedano w tej samej księgarni przez cały rok.
x + 0,25x + x + 1,2x=3,45x

na 101% wszystko zapisałem dobrze
1 5 1
2010-03-22T18:38:52+01:00
B ) 2a - 3a + 7 - 6
-1a+1
c ) 2x -5x + 7 - x
x-4x+7
d ) 2a + b - 4a
-2a+b
e ) x - 2x + 3 + x - 4
-1
f ) 3x - y + 4x - 2y
7x-3y
g) 2x - 6 + 4x + 2
6x-4
h) 3y - 5 - 5y
-2y-5
i) -2a + 2b -3a - 3b
-5a-1b
j) 1/2t - 2x + 3t - x - t
2,5t-3x

9. Uzupełnij wpisując odpowiednie wyrażenie algebraiczne :-----NIE RIZUMIEM TEGO

x + .................= y x- y +....................= z

x - y + ......................= y - x

a)
4000 sz. drobiu
x- koguty
10x- kury

10x+x=4000
11x=4000/:11
x=363,6
koguty-364
kury-3630
kurczęta 364+3630-4000=3994 kurczeta = 6

B)x - tyle książek sprzedano w pierwszym kwartale
y=4:x - tyle książek sprzedano w drugim kwartale
z=x - tyle książek sprzedano w trzecim kwartale
c=20%x - tyle książek sprzedano w czwartym kwartale
p - tyle książek sprzedano przez cały rok

p=x+y+z+c
p=x + 4:x + x + 20%x
p=2x + 4:x + 0,2x
p=2,2x + 4:x

26 4 26
2010-03-22T18:40:10+01:00
8. zapisz w proszczej postaci

b ) 2a - 3a + 7 - 6 →→→ -a + 1
c ) 2x -5x + 7 - x →→→ -4x + 7
d ) 2a + b - 4a →→→ -2a + b
e ) x - 2x + 3 + x - 4 →→→ -1
f ) 3x - y + 4x - 2y →→→ 7x - 3y
g) 2x - 6 + 4x + 2 →→→ 6x - 4
h) 3y - 5 - 5y - 6 →→→ -2y - 11
i) -2a + 2b -3a - 3b →→→ -5a - b
j) ½t - 2x + 3t - x - t →→→ 2½t - 3x
13 1 13