Zad. 1 Aby rozwiązać zadanie:
Za 325 zł kupiono 25 metrów materiału w dwóch gatunkach.
1 metr materiału I gatunkowy kosztował 14.50 zł, zaś 1 metr materiału II gatunku- 12 zł. Ile kupiono metrów materiału każdego gatunku?

wykonaj podane niżej czynności.
- Oznacz przez x- ilość materiału I gatunku.
- Zapisz wykorzystując niewiadomą x, ile kupiono materiału II gatunku.
- Zapisz wyrażenie opisujące koszty zakupu materiału I gatunku.
- Ułóż równanie, w którym porównasz koszty zakupu jednego i dugiego materiału oraz kwotę, jaką zapłacono za te zakupy.
- Oblicz, ile kupiono materiału I gatunku, a ile materiału II gatunku. Sprawdź otrzymane wyniki z warunkami zadania.
- Rozwiąż to samo zadanie, oznaczając przez x ilość II gatunku.

Zad. 2
Kupiono 24 bilety do kina, bilety normalne były po 16 zł, a ulgowe po 11 zł. Łącznie zapłacono 289 zł. O ile więcej kupiono biletów ulgowych niż biletów normalnych ?


Prosze o szybką odpowiedź bo mam to na jutro !!

1

Odpowiedzi

2010-03-23T19:22:52+01:00
Zadanie 1:
ilość materiału I gatunku - x
ilość materiału II gatunku - 25-x
koszty I - 14,5x
koszty II - 12(25-x)=300-12x
równanie:
14,5x+300-12x=325
2,5x=25 |:2,5
x=10
I - 145
II - 180

ilość materiału I gatunku - 25-x
ilość materiału II gatunku - x
koszty I - 14,5(25-x)=362,5-14,5x
koszty II - 12x
równanie:
362,5-14,5x+12x=325
362,5-2,5x=325
2,5x=362,5-325
2,5x=37,5 |:2,5
x=15
I - 145
II - 180

Zadanie 2:
24 - ilość biletów
x - ilość biletów ulgowych po 11 zł
(24 - x) - ilość biletów normalnych po 16 zł
289 - wartość biletów
11x+16*(24-x)=289
11x+384-16x=289
-5x=-384+289
-5x=-95 /:(-5)
x=19
24-19=5
Sprawdzenie:
19*11+5*16=209+80=289
19-5=14
Odpowiedź:
Biletów ulgowych kupiono o 14 więcej.

Na pewno dobrze bo to na lekcjach odpisałam od kujonki a później sprawdziłam z tablicą !

Czekam na naj odpowiedź :)