Napisz nazwy i wzory: sumaryczne, półstruktóralnych alkoholi, ktorych czasteczki zawierają.

a) 9 atomów węgla - wzór sumaryczny : ....................... ,
wzór półstrukturalny ............. nazwa.......... .

b ) 15 atomów wodorku w grupie alkinowej - wzór sumaryczny ........ wzór półstruktoralny ............... nazwa .........

c) 10 atomów wodoru - wzur sumaryczny ............ , wzor pulstruktoralny ................ , nazwa .........

d) tyle atomów węgla , ile znajduje się w 2 cząsteczkach propynu - wzór sumeryczny .............. , wzór półstruktoralny.
2.
Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w cząsteczce metanolu.

2

Odpowiedzi

2011-06-29T00:06:47+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) C9H19OH......CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH......nonanol
b) C7H15OH......CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH............heptanol
c) C4H9OH........CH3-CH2-CH2-CH2-OH.......................butanol
d) C6H13OH......CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH......heksanol

 

2) mCH3OH=12u+4u+16u

mC : mH : mO = 12 : 4 : 16

mC : mH : mO = 3 : 1 : 4

1 5 1
2011-06-29T00:21:17+02:00

Zadanie 1

 

a)

wzór sumaryczny C9H19OH

wzór półstruktualny CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

nazwa nonanol

b)

wzór sumaryczny C7H15OH

wzór półstruktualny CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

nazwa heptanol

c)

wzór sumaryczny C4H9OH

wzór półstruktualny CH3-CH2-CH2-CH2-OH

nazwa butanol

d)

wzór sumaryczny C6H13OH

wzór półstruktualny CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

nazwa heksanol

 

Zadanie 2

 

metanol: CH3-OH

 

masa węgla- 12u

masa wodoru- 4*1u

masa tlenu- 16u

 

Stosunak masy wegla do masy wodotu

C:H:O= 12:4:16=3:1:4

1 5 1