Proszę o ułozenie równania i rozwiązanie zadań!
1
Obwód prostokąta jest 9 razy większy niż długość krótszego boku. Różnica długości boków wynosi 5. Oblicz pole tego prostokąta.
2
Ile gramów wody trzeba dodać do 200g piętnastoprocentowego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%?
PILNE
Daje najlepszą i spam!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-22T18:39:31+01:00
Zad.1
x- krotszy bok
y- drugi bok
obwod=2x+2y
2x+2y=9x
y-x=5→y=5+x podstawiam do w/w
2x+10+2x=9x
5x=10
x=2
y=5+2=7
Pole P=x*y=2*7=14

ODP P=142.
ile gramów wody trzeba dodać co 200g pietnastoprocentowego roztworu cukru, aby stężenie zmniejszyło się do 5%
Cukru było 200 * 0,15 = 30 g
30 / (200 + x) = 0,05
30 = 200 * 0,05 + 0,05x
0,05x = 10
x = 20/0,05 = 400
1 5 1
2010-03-22T18:41:57+01:00
A-krotszy bok
b- dluzszy bok
Ob=2a+2b
Ob=9a
b-a=5
b=a+5

b=a+5
2a+2b=9a

b=a+5
2a+2(a+5)=9a

b=a +5
2a+2a+10=9a

b=a+5
-5a=-10

b=a+5
a=2

b=7
a=2

P=ab
P=7×2=14 cm²


zad2
Cp-stężenie procentowe
ms - masa substancji
mr-masa roztworu
mr=ms+woda
Cp=(ms/mr)×100%

DANE:
mr1=200g
Cp1=15%
Cp2=5%
mr2=mr1+x
x-ilość dodanej wody
ms1=ms2

ms1
15=(ms1/200)×100 /:100
0,15=ms1/200 /×200
ms1=30 [g]

5=[30/(200+x)]×100
5=3000/(200+x) /×(200+x)
1000+5x=3000 /-1000
5x=2000 /:5
x=400 [g]