Odpowiedzi

2010-03-22T18:46:58+01:00
Tworzywa sztuczne dzielą się na 2 grupy elastomery i plastomery.
Do plastomerów zalicz się termoplastyczne-możemy je kształtować wielokrotnie w dużej temp.
Termoutwardzalne-podczas ogrzewania początkowo miękną lecz w razie utrzymania tej temp. twardnieją nieodwracalnie.
Chemoutwardzalne- ulegają utwardzeniu w temp. pokojowej