Wyrażenia Algebraiczne poziom VI klasa.

Zad. 1 Wykonaj działania:

a). 3(2a-7) =
b). - ½(5b -1) =
c). (8c + 2):2 =
d). (-d+3) • (-1) =

Zad. 2 Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a). 3x - 5 dla x= -3
b). 2m - 3n dla m=0 i n= ⅓

Zad.3 Zapisz w prostszej postaci:

1). x - 2x + 3 + x - 4 =
2). 3x - y + 4x - 2y =
3). 2x - 6 + 4x + 2 =
4). 3y - 5 -5y -6 =
5). -2a +2b -3a - 3b =
6). ½t - 2x + 3t - x -t =

Zad. 4 uzupełnij , wpisując odpowiednie wyrażenia algebraiczne:

1). x + ........... = y
2). x - y + ............. = z
3). x - y + .................... = y - x

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:49:40+01:00
Zadanie 1
a) 3(2a-7) =6a - 21
b)- ½(5b -1) =2,5b-0,5
c)(8c + 2):2 =4c+1
d)(-d+3) • (-1) = 1d-3

Zadanie 2.

a). 3x - 5 dla x= -3
3*(-3)-5 = -9-5 = -14
b). 2m - 3n dla m=0 i n= ⅓
2*0 - 3* 1/3 = -1

Zadanie 3

1). x - 2x + 3 + x - 4 =-x+3+x-4 = -1
2). 3x - y + 4x - 2y =7x-3y
3). 2x - 6 + 4x + 2 =6x-4
4). 3y - 5 -5y -6 =-2y-11
5). -2a +2b -3a - 3b =-5a -b
6). ½t - 2x + 3t - x -t =-3x+2,5t

Zadanie 4
1). x + ........... = y
x+y-x=y
2). x - y + ............. = z
x-y +z-x+y=z
3). x - y + .................... = y - x
x-y + 2y+x -x= y-x
Mam nadzieje ze pomogłam

4 5 4
2010-03-22T18:53:23+01:00
Zad 1
a) 3(2a-7) =6a-21
b) - ½(5b -1) =-5/2b+½
c) (8c + 2):2 =(8c + 2)* ½= ¼c+1
d). (-d+3) • (-1) =d-3
zad 2
a). 3x - 5 dla x= -3
3*(-3) -5=-9 -5= -14
b). 2m - 3n dla m=0 i n= ⅓
2*0 - 3 *⅓ = 0
zad3
1). x - 2x + 3 + x - 4 =-1
2). 3x - y + 4x - 2y =7x-3y
3). 2x - 6 + 4x + 2 =6x-4
4). 3y - 5 -5y -6 =-2y-11
5). -2a +2b -3a - 3b ==-5a-b
1 5 1