Zadanie 1.
Daną jest prosta o równaniu y=-⅙x + 3 .
Napisz równanie prostej.
a) równoległej do niej i przechodzącej przez punkt A = -3,5

b) prostopadłej do niej i przechodzącej przez punkt B= 2,-4

Zadanie 2.
Prosta o równaniu y= -¾x-5 jest prostopadła do prostej
y=(2m-1)x +4 . Wyznacz wartość współczynnika.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:52:41+01:00
1.
a) y=-1/6x+b jak jest równoległa to to co jest przed x jest takie same czyli,


y=-1/6x+b i za x,y wstawiamy wartość z punktu A

5=-1/6*(-3)+b
5=1/2 +b
b= 4 1/2

y= -1/6x+ 4 1/2

b) gdy jest prostopadła to to co przed x po pomnożeniu ma dawać -1, potem znów z punktu B wstawiamy wartości x i y


y= 6x+b
-4=12+b
-16=b

y=6x-16


2.

2m-1=4/3 /*3
6m-3=4
6m=7/:6
m=6/7