Odpowiedzi

2009-10-28T16:03:42+01:00
Zima miejska
[Hej, radością oczy błysną...]
Pieśń filaretów
Oda do młodości + analiza i interpretacja
IMPROWIZACJA Z POWODU WYSYŁANIA FILARETOW...
Do Joachima Lelewela
DO ZANA
PIERWIOSNEK
ROMANTYCZNOŚĆ
ŚWITEŹ + analiza i interpretacja
ŚWITEZIANKA
RYBKA
POWRÓT TATY
KURHANEK MARYLI
DO PRZYJACIÓŁ
TO LUBIĘ
RĘKAWICZKA
PANI TWARDOWSKA
LILIJE
PCHŁA I RABIN
PRZYJACIELE
NIEPEWNOŚĆ
STEPY AKERMAŃSKIE
CISZA MORSKA
ŻEGLUGA
BURZA
WIDOK GÓR ZE STEPÓW KOZŁOWA
BAKCZYSARAJ
BAKCZYSARAJ W NOCY
GRÓB POTOCKIEJ
MOGIŁY HAREMU
BAJDARY
CZATYRDAH
PIELGRZYM
DROGA NAD PRZEPAŚCIA W CZUFUT-KALE
RUINY ZAMKU W BAŁAKŁAWIE
AJUDAH + interpretacja
AŁUSZTA W DZIEŃ
AŁUSZTA W NOCY
RUINY ZAMKU W BAŁAKAWIE
SONET
UGOLINO
PRZYPOMNIENIE
CZATY
TRZECH BUDRYSÓW
SZANFARY
FARYS
DO***
DO MATKI POLKI
ROZMOWA WIECZORNA
ROZUM I WIARA
ŚNIŁA SIĘ ZIMA
UCIECZKA
REDUTA ORDONA
ŚMIERĆ PUŁKOWNIKA
NOCLEG
[JA W MEJ CHACIE SPAĆ NIE MOGĘ]
CHŁOP I ŹMIJA
LIS I KOZIOŁ
KRÓL CHORY I LISY
TRÓJKA KONI
TCHÓRZ NA WYBORACH
ŻABY I ICH KRÓLE
OSIEŁ I PIES
KOZA, KÓZKA I WILK
GOLONO, STRZYŻONO
ŻONA UPARTA
PIES I WILK
BROŃ MNIE PRZED SOBĄ SAMYM
PYTASZ ZA CO BÓG TROCHĄ SŁAWY MNIE OZDOBIŁ?
GĘBY ZA LUD KRZYCZĄCE...
WIDZENIE
ŻAL ROZRZUTNIKA
SNUĆ MIŁOŚĆ...
GDY TU MÓJ TRUP...
NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ
ACH, JUŻ I W RODZICIELSKIM DOMU...
UCIEC Z DUSZĄ NA LISTEK...
DO B... Z...
POLAŁY SIĘ ŁZY...
Pan Tadeusz
OD POCZĄTKU ŚWIATA AŻ DO UMĘCZENIA NARODU POLSKIEGO
KSIĘGI PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO
MODLITWA PIELGRZYMA
LITANIA PIELGRZYMSKA
Dziady
Konrad Wallenrod
Grażyna
Utwory wybrane
Błogosławieństwo
Strzelec
3 3 3
2009-10-28T16:08:24+01:00
Wiersze Filomackie:
- Zima miejska
- Pieśń filaretów
- Oda do młodości
- Do Joachima Lelewela
- DO ZANA

Ballady i romanse
- PIERWIOSNEK
- ROMANTYCZNOŚĆ
ŚWITEŹ
- ŚWITEZIANKA
- RYBKA
- POWRÓT TATY
- KURHANEK MARYLI
- DO PRZYJACIÓŁ
- TO LUBIĘ
- RĘKAWICZKA
- PANI TWARDOWSKA
- LILIJE

Okres rosyjski
- PCHŁA I RABIN
- PRZYJACIELE
- NIEPEWNOŚĆ

Sonety krymskie
- STEPY AKERMAŃSKIE
- CISZA MORSKA
- ŻEGLUGA
- BURZA
- WIDOK GÓR ZE STEPÓW KOZŁOWA
- BAKCZYSARAJ
- BAKCZYSARAJ W NOCY
- GRÓB POTOCKIEJ
- MOGIŁY HAREMU
- BAJDARY
- CZATYRDAH
- PIELGRZYM
- DROGA NAD PRZEPAŚCIA W CZUFUT-KALE
-RUINY ZAMKU W BAŁAKŁAWIE
- AJUDAH
- AŁUSZTA W DZIEŃ
- AŁUSZTA W NOCY
- RUINY ZAMKU W BAŁAKAWIE

Okres rzymsko - drezdeński
DO***
DO MATKI POLKI
ROZMOWA WIECZORNA
ROZUM I WIARA
ŚNIŁA SIĘ ZIMA
UCIECZKA
REDUTA ORDONA
ŚMIERĆ PUŁKOWNIKA
NOCLEG
[JA W MEJ CHACIE SPAĆ NIE MOGĘ]

Okres parysko - lozański
CHŁOP I ŹMIJA
LIS I KOZIOŁ
KRÓL CHORY I LISY
TRÓJKA KONI
TCHÓRZ NA WYBORACH
ŻABY I ICH KRÓLE
OSIEŁ I PIES
KOZA, KÓZKA I WILK
GOLONO, STRZYŻONO
ŻONA UPARTA
PIES I WILK

Liryki lozańskie
BROŃ MNIE PRZED SOBĄ SAMYM
PYTASZ ZA CO BÓG TROCHĄ SŁAWY MNIE OZDOBIŁ?
GĘBY ZA LUD KRZYCZĄCE...
WIDZENIE
ŻAL ROZRZUTNIKA
SNUĆ MIŁOŚĆ...
GDY TU MÓJ TRUP...
NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ
ACH, JUŻ I W RODZICIELSKIM DOMU...
UCIEC Z DUSZĄ NA LISTEK...
DO B... Z...
POLAŁY SIĘ ŁZY...

Pan TAdeusz
Księgi NArodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
Dziady
Konrad Wallenrod
Grażyna
1 5 1
2009-10-28T16:08:40+01:00
1.najwazniejsze
dziady
pan tadeusz
Oda do młodości
Romantyczność
Sonety krymskie
Reduta Ordona
Sonety Odeskie
Grażyna

2. Pieśń Filaretów,
Konrada Wallenroda
*tomiki poezji - wiersze np Zima miejska
O krytykach i recenzentach warszawskich.
Konfederaci barscy


Zbiorowe wydania utworów
Wiele wydań zbiorowych, m.in. Pisma (tom 1-11, 1860-1861), Dzieła (tom 1-6, 1893-1911), Dzieła wszystkie (tom 4-7, 9, 11, 13, 14, 16, 1933-1938, tzw. wydanie sejmowe, pozostałe tomy przygotowane do druku uległy zniszczeniu 1944), Dzieła. Wydanie narodowe (tom 1-16, 1948-1955), Dzieła (w setną rocznicę śmierci - tom 1-16, 1955).


2 5 2