2. Ile razy zmieni się dł. fali dźwiękowej przy przejsciu z powietrza do wody? Prędkość dźwięku w powietrzu 340 m/s, w wodzie 1480 m/s.
3. Boja morska wysyła w kierunku statku dwa sygnały dżwiękowe. Jeden biegnie w powietrzu z prędkością 330 m/s, drugi w wodzie z prędkością 1480 m/s. Oblicz odległość boi od statku, jezeli sygnały dotarły opóźnione względem siebie o 5 sekund.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:03:30+01:00
Zad 2
częstotliwość nie ulega zmianie przy przejściu z ośrodka do ośrodak
v₁ =340
v₂=1480
v₁/λ₁ = v₂/λ₂ przekształcam
v₂/v₁ = λ₂/λ₁
1480/340 = λ₂/λ₁
λ₂/λ₁ = 4,35
λ₂ = 4,35λ₁ wzrośnieo 4,35 raza

Zad 3
B (boja)---------------------------------------------S(statek)
odległość s
s=Vw*t Vw - prędkosć w wodzie - 1480
ale dla powietrza
s=Vp*(t+Dt) gdzie Dt - 5 opóźnienie Vp- prędkość w powietzru -330
Vwt=Vp(t+Dt)
Vwt = Vpt+ VpDt
(Vw-Vp)t=VpDt stąd obliczan t-czas poruszania się dzwięku w wodzie
t=(VpDt)/(Vw-Vp)
t=(330*5)/(1480-330) = 1650/1150 = 1,43 sek
zatem
s=1480 * 1,43 = 2116,4 m odległość boi od statku
1 5 1