Proszę o pomoc:)
Doprowadż do najprostszej postaci i oblicz wartość liczbową wyrażeń
a) 4m-8n-(-3m+4n) m=jedna siódma n= trzy czwarte
b)(9-4x)-(3a-2)+(3a+2) x=2, a=jedna druga
c)(3a-4b)-(2a-4b)+(3a-5b) a=- jedna druga, b= jedna piąta
d) 3(2x+3y)-5(3x-y)-(x-y) x=-1, y=jedna druga
e)5a-2(3a-7)-3(a-3)-2a a=trzy czwarte
f) (2a-6)(7+2a) a=-1
g)-2(a+b+c)-3(a-b+c)+4(a-b-c) a=-1 b=-2 c=-3
h)3(xdo kwadratu-2x+5)-4(-xdo kwadratu+5x-7)-2xdo kwadratu x=1
i)1-a(b-1)+2[-b(a+1)-0,5a]+2b a= cztery piętnaste b=jedna czwarta
j)3[4x-(5y+3x0]-4[3x-(2x+3y)] x=-3,5, y=- pięć szóstych
Bardzo proszę o pomoc..Pilne;-)

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:14:03+01:00
A)4m-8n-(-3m+4n)= 4*1/7-8*3/4+3*1/7-4*3/4=4/7-6+3/7-3=-62/7
b))(9-4x)-(3a-2)+(3a+2)=(9-8)-(3/2-2)+(3/2+2)= 1+1/2-7/2=-5/2
c)(3a-4b)-(2a-4b)+(3a-5b)=(-3/2-4/5)-(-1-4/5)+(-3/2-1) = (-15/10-8/10)-9/5-5/2=-23/10-18/10-25/10=-66/10=-6,6
d) 3(2x+3y)-5(3x-y)-(x-y)=3(-2+3/2)-5(-3-1/2)-(-1-1/2)=-3/2+35/2-1-3/2=29/2