Na jak długo wystarczyło by tlenu w klasie o wymiarach 10m x 5m x 3m x dla 25 uczniów jeżeli klasa została by szczelnie odizolowana od otoczenia tak aby nie następowała wymiana gazów? Przyjmij że człowiek zużywa 0,2 m^ tlenu na godzinę a powietrze zawiera 20% objętościowych tlenu.

^ - Sześciennych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T16:32:52+01:00
1)Obliczamy ile metrów sześciennych powietrza mięści się w klasie:
10m x 5m x 3m =150m³

2)Obliczamy ile metrów sześciennych tlenu znajduje się w klasie:
150m³x20%=30m³

3)Obliczamy na jak długo starczy w klasie tlenu dla jednej osoby:
30m³/0,2m³=150

4)Dzielimy przez liczbę osób w klasaie:
150/25=6

Odp.W klasie wystarczy tlenu dla 25 osób na 6 godzin.
1 5 1