1.Dzisiaj o godzinie 8 mieliśmy pobudkę. Dostaliśmy tylko 1h na poranną toaletę gdzie później czekało na nas śniadanie na które nie mogliśmy się spóźnić. Po śniadaniu wszyscy poszliśmy do swoich klas gdzie odbywają się lekcje.
2.Pierwszą z lekcji był przedmiot najsurowszego z nauczycieli. Był On nauczycielem Łaciny.
Na tej lekcji nauczyciel karał nas za każde przewinienie i złamanie zasad. Musieliśmy siedziec prosto, pisać prawą ręką, mogliśmy jedynie porozumiewać się po Łacinie :P
Gdy ktoś nie przestrzegał zasad otrzymywał srogą karę... Taką jak: Stanie w kącie sali odwróconym plecami do uczniów, Bicie linijką po rękach, Bicie długą laską po plecach niegrzecznego ucznia... gorsze wybryki byly karane wyrzuceniem ze szkoyl gdzie mogli uczyć się sami najlepsi uczniowie.
3. Po każdej lekcji czekała nas przerwa. Na tych przerwach Każdy rozmawiał ze swoimi przyjaciólmi lub zajmował się sobą.
4. Po lekcji łaciny czekała nas lekcja maniery i obycia przy stole. Po tej lekcji mam jeszcze etykę, algebrę i matematykę. Oprocz tych lekcji uczymy sie jeździć konno, J. Angielskiego. Czas dla Siebie mamy tylko wieczorami:*
5. Ja i moi przyjaciele jak i inni uczniowie często boimy się surowych kar naszych nauczycieli. Każdy stara się jak może aby przynieść chlubę swojej rodzinie. Dzień kończył się apelem a cisza nocna była od 21

Prosze tak do 21! Tylko nie z translatora bo zglosze jako spam!

Z góry dziękuje :*

1

Odpowiedzi

2010-03-22T18:54:51+01:00
1.At hour 8 we had wake-up. We got only 1 h for the morning toilet where later the breakfast to which we could not be late waited for us. After breakfast everyone we went to our classes where lessons are held.

2From the lesson an object was 2.Pierwsz ą rawest of teachers. He was a Latin teacher. During this lesson the teacher punished us for every offence and breaking the rule. We had to sit straight, to write with right-hand man, we could only to communicate after the Latin:when somebody didn't abide by the rules received the ruthless penalty... So as: State in the angle of the room turned away with back to pupils, hitting with the ruler after hands, hitting with the long walking stick the rude pupil after the back.poorer pranks byly with a criminal record with throwing away around schoolwhere very best pupils could study.

3. after every lesson we were a break facing. On these breaks everyone talked with one's friends or took care of himself.

4. after a Latin lesson we were facing a lesson of the pretentious habit and good manners by the table. After this lesson I still have ethics, algebra and mathematics. We are teaching Oprocz these lessons sie to ride a horse of English. For ourselves we only in the evening have time.


5. I and my friends as well as other pupils are often afraid of heavy penalties of our teachers. Everyone is trying how he can in order to bring honour to one's family. The day ended with the assembly and quiet hours were from twenty-one

proszę robiłaam troche dłuugo ale nareszczie napisaałam ;D
powinno byc dobrze zrobiłaam ci w czasiee ;P
to nie z translatora gwarantujee ;*