Zad 100 str 56.
Ustal wzory i nazwy soli,które zawierają w cząsteczkach.
a)3 atomy strontu,8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu.
b)1 atom glinu,3 atomy azotu i 9 atomów tlenu.
c)2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu .
wzór .............;nazwa...........
wzór .............;nazwa...........
wzór .............;nazwa...........

1

Odpowiedzi

2013-06-05T11:40:45+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Cr₃(PO₄)₂  --- fosforan(V) strontu
b) Al(NO₃)₃ --- azotan(V) glinu
c) (NH₄)₂CO₃ --- węglan amonu