1. w rozliczeniu zysków na koniec roku jeden akcjonariusz (współwłaściciel spółki) otrzymał dywidendę (premię od zysku firmy, zależną od posiadanych udziałów) o
40% większą od dywidendy drugiego. Jaką dywidendę otrzymał każdy z nich, jeżeli łącznie otrzymali 4800 zł?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T20:18:28+01:00
4800÷ 2 = 2400

100%- 2400
40% - x

x= 40∙ 2400 ÷ 100
x=960

2400+ 960= 3360 zł
2400- 960 = 1440zł
Odp. Jeden otrzymał 3360zł, a drugi 1440 zł.
1 5 1